header
Kontakt

Autovrakovisko- Csoko
Pšenična 8/B
821 06 Bratislava

tel: 02/45524294
mob: 0903 208 253
e-mail: vrakoviskocsoko@gmail.com

AUTO - ŠROTOVISKO
 

Auto - šrotovisko CSOKO s.r.o. so sídlom Pšeničná 8B, Bratislava 821 06 (oblasť Slovnaftu) má oprávnenie vydané MŽP pod č. 179/A/08 - 33 k ekologickému spracovaniu (šrotovanie) starých motorových vozidiel kategórii: M1, N1, L2.

 

Prevádzková doba: PO - Pia 8.00 hod. - 17.00 hod.

 

  • Dovoz vozidla do zariadenia je spoplatnené  sumou 20 EUR
 
  • mimo Bratislavy dovoz vozidla dohodou na tel.: 0903716296
  • po dovezení vozidla Vám bude okamžite vystavený doklad o vyradení vozidla z Národnej evidencie Policajného zboru s ktorým si zrušíte PZP
  • vozidlo na zošrotovanie môže odovzdať aj iná osoba (s platným občianským preukazom a overeným splnomocnením) ako je majiteľ vozidla

 

  • na tel.: 0903716296 je možné dohodnúť individuálny termín prevzatia vozidla k zošrotovaniu (mimo pracovnej doby)

 

  • akékoľvek ďalšie info. k prevozu a prevzatiu vozidla na žošrotovanie na tel.: 0903716296, 0903451452