header
Kontakt

Autovrakovisko- Csoko
Pšenična 8/B
821 06 Bratislava

tel: 02/45524294
mob: 0903 208 253
e-mail: vrakoviskocsoko@gmail.com